Radjesh Madarie
Radjesh Madarie
                                Mijn naam is Sanam. Ik werk als vrijwilliger bij verschillende organisaties aan de
                                   acceptatie van LHBT'ers en Vrouwen Emancipatie binnen de kringen van
                                   etnische minderheden en ondersteun de coming-out van individuele LHBT'ers.
                                   Behalve het mede-organiseren van jaarlijkse culturele festivals en een
                                   bijdrage leveren aan maatschappelijke discussies, organiseer ik ook
                                        laagdrempelige LHBT vriendelijke bijeenkomsten. Ik ben het meest actief op
                                            Facebook om het  taboe rondom LHBT bespreekbaar te maken. Om
                                                 mezelf te beschermen en represaille te voorkomen, waag ik mij zelden
                                                           aan intervieuws. Ik probeer wel regelmatig taboe onderwerpen
                                                           aan het licht te brengen en schrijf daar veel over. Ik heb me
                                                           voorgenomen om in de toekomst veel meer te ondernemen om
                                                           LHBT haat kansloos te maken. Als vrijwilliger help ik mee met de
                                                         uitvoering van diverse diverse activiteiten, zoals het spreken tijdens
LHBT of Vrouwen emancipatie bijeenkomsten. Ik ben van mening dat
juist nu vrouwen voor hun rechten opkomen en hun stem laten horen, zij
ook steeds vaker gediscrimineerd worden. Vooral in het Midden Oosten,
Centraal Azië en in het Sub-Saharisch Afrika gelden nog allerlei mens-
onterende wetten die vrouwen beletten om zelfstandig beslissingen te nemen.
Vrouwenemancipatie duurt mij gewoon veel te lang. Het moet eens voor
goed ophouden dat mannen, cultuur, geloof, traditie en politiek het leven
van vrouwen knechten. Stilzwijgen en niets doen is evengoed een
misdaad tegen gelijkgerechtigheid. Streven naar gelijke rechten,
zelfstandigheid, eerlijker maatschappelijke verhoudingen
kunnen we alleen bemachtigen als we samen te velde trekken
tegen alle beperkingen voor vrouwen. Maar ook vrouwen moeten
elkaar meer gunnen en elkaar aanmoedigen een stapje hoger te komen.
Vrouwen moeten meer gewaardeerd en gerespecteerd worden. Mijn leven lang, altijd, is mijn
grootste bron van inspiratie een vrouw: Asha Bhosle de Indiase nachtegaal op de aller hoogste tak.
                                      Asha Bhosle een onverschrokken held die met haar gewaagde stijl (zonder
                                          vrees in het gevaar voor de oerconservatieve Indiase samenleving die
                                            vrouwen willoos ondergeschikt maakt) ervoor gezorgd dat vrouwen een
                                              betere positie hebben gekregen. Ieder mens sterft en wie zich dat terdege
                                                realiseert weet dat het van hoogmoed getuigt als jij je meer waant dan
                                               anderen en juist daarom moeten wij samen proberen om de wereld
                                              mensvriendelijk te maken, stoppen met oorlogen, ruziën en elkaar voor
                                             vol aanzien. Samen vormen wij een groot familie, onze boodschap en
                                          voornaamste taak hoort vrede en vrijheid te zijn. Elkaar met verachting
                                       bespotten, arrogantie, welbehagen vinden in het ongeluk van anderen,
                                            discrimineren, is het domste wat een mens kan toevoegen in het leven. 
                                             We moeten altijd proberen om elkaars mening  respecteren en altijd 
                                              dialoog blijven investeren in. We hebben nu eenmaal in de wereld te 
                                               maken met verschillende mensen, mensen van verschillende origine,  
                                               seksuele geaardheid, taal,cultuur en godsdienst.Wat is er mooier dan
                                             gebroederlijk met elkaar omgaan ?!
 
 
 
Sanam v Voorthuijsen
Sanam is op 11 Augustus 2018 overleden, tot groot verdriet van familie en vrienden.
Hij heeft veel gedaan voor de LHBT gemeenschap en heeft vele anderen geholpen.
Hij kan in vrede rusten.